Skip links

Fundazioaren helburuak

Nekazari, abeltzain

eta, oro har, lehen sektorean diharduten guztien prestakuntza eta sustapen pertsonala, soziala eta teknikoa

Lehen sektorearen garapena

Ingurumenaren eta natura-ondarearen defentsa

Garapenerako lankidetza eta laguntza

Helburuok lortzeko, honako jarduketa hauek gauzatu ahal izango ditu Fundazioak:

Nekazaritza- eta landa-gaien inguruko tokiko eta nazioarteko ikerketak eta azterketak egin

Baserritarrak eta nekazaritza-teknikariak trebatu, prestakuntza-zentro eta garapen-programekin elkarlanean

Tokiko eta garatzeko bidean dauden herrialdeetako nekazaritza-kooperatibei eta -elkarteei lagundu

Gizarte-alorreko erakunde eta elkarteetan parte hartu

Irabazi asmorik gabeko erakundeek lekuan bertan sustatutako garapen-programak bultzatu